Lantbruksströ

Strötorv i rundbal


En rundbal väger ca 550 kg, inehåller 2,8 m3 motsvarande 15 småbalar med torv.

Torv är:

• Prisvärt

• Har enastående uppsugningsförmåga

• Luktförbättrar i stallet

• Binder ammoniak,

• Ger högt kväveinnehåll i gödseln

• Går att sprida direkt i växande gröda

• Jordförbättrar åkern

• Minskar bakterietillväxten

• Minskar flugförekomsten

Torv binder ammoniak vilket förbättrar stallklimatet och ökar mängden kväve som återförs till åkern. Samtidigt är torv svavelrikt, ett näringsämne som gräset behöver och ofta har brist på vilket ger ett väsentligt högre jordförbättringsvärde jämfört med andra strömedel. Torv har ett lågt pH-värde vilket förhindrar bakterietillväxt Torv är även godkänt att använda i KRAV besättningar.

© Copyright Biobränslekompaniet